2019

13.12.2019 Umsögn um áform um breytingu á áfengislögum

26.11.2019 Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum og tollalögum (úthlutun tollkvóta), (382. mál)

15.11.2019 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um aðgerðir í þágu smærri fyrirtækja (30. mál)

29.10.2019 Umsögn um frumvarp til laga um að gera 1. desember að lögbundnum frídegi (138. mál)

29.10.2019 Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum og búnaðarlögum (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákvæðum samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld), (163. mál)

24.10.2019 Umsögn um drög að frumvarpi til breytingar á samkeppnislögum nr. 44/2005

17.10.2019 Umsögn um frumvarp til laga um undanþágu afurðastöðva í kjötiðnaði frá samkeppnislögum (12. mál)

17.10.2019 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um einföldun regluverks (5. mál)

08.08.2019 Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á úthlutun tollkvóta

30.07.2019 Umsögn um breytingu á upplýsingalögum nr. 140/2012

20.06.2019 Umsögn um drög að frumvarpi til laga um leigubifreiðaakstur

05.06.2019 Umsögn um frumvarp til laga um smásölu áfengis (110. mál)

03.06.2019 Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum (sýklalyfjanotkun), (753. mál)

03.06.2019 Umsögn Lyfsalahóps FA um drög að frumvarpi til nýrra lyfjalaga.

03.06.2019 Umsögn Lyfjahóps FA um drög að frumvarpi til nýrra lyfjalaga.

14.05.19 Viðbótarumsögn um frumvarp til laga sem stemma stigu við kennitöluflakki (796. mál)

02.05.19 Umsögn um frumvarp til laga sem stemma stigu við kennitöluflakki, (796. mál)

30.04.2019 Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum um matvæli og lögum um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (innflutningur búfjárafurða), (766. mál)

29.04.2019 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um þriðja orkupakkann (777. mál), ásamt tengdum málum (782., 791. og 792. máli)

09.04.2019 Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um póstþjónustu nr. 19/2002, með síðari breytingum (erlendar póstsendingar og rafrænar sendingar), (739. mál)

04.04.2019 Umsögn um drög að innkaupastefnu matvæla fyrir opinbera aðila

29.03.2019 Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar), (497. mál)

28.03.2019 Umsögn um drög að frumvarpi til laga sem stemma á stigu við kennitöluflakki

22.03.2019 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um samkeppnisúttekt á löggjöf og regluverki (289. mál)

19.03.2019 Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um helgidagafrið og lögum um 40 stunda vinnuviku (starfsemi á helgidögum), (549. mál)

13.03.2019 Umsögn um frumvarp til laga um undanþágu afurðastöðva í kjötiðnaði frá samkeppnislögum (295. mál)

06.03.2019 Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum nr. 93/1995 um matvæli og lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru

05.03.2019 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um vistvæn opinber innkaup á matvöru (43. mál)

04.03.2019 Umsögn lyfsalahóps FA um drög að frumvarpi til nýrra lyfjalaga

04.03.2019 Umsögn lyfjahóps FA um drög að frumvarpi til nýrra lyfjalaga

13.02.2019 Umsögn um reglugerð um merkingar á umbúðum rafrettna og áfyllinga og efni upplýsingabæklings sem fylgja skal rafrettum og áfyllingum