2020

17.12.2020 Umsögn um drög að reglugerð um verðlagningu og greiðsluþátttöku lyfja

10.12.2020 Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum (úthlutun tollkvóta), (376. mál)

3.12.2020 Umsögn um frumvarp til laga um viðspyrnustyrki (334. mál)

25.11.2020 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stóreflingu innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðar (42. mál)

4.11.2020 Umsögn um drög að frumvarpi til laga um flutning póstmála frá Póst- og fjarskiptastofnun til Byggðastofnunar

30.10.2020 Umsögn um frumvarp til laga um um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2021 (5. mál)

23.10.2020 Umsögn um frumvarp til laga um tekjufallsstyrki (212. mál)

23.10.2020 Umsögn um frumvarp til laga um framhald á lokunarstyrkjum (201. mál)

12.10.2020 Umsögn um drög að frumvarpi til breytinga á áfengislögum

31.8.2020 Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir vegna vinnumarkaðar),(972. mál)

27.5.2020 Minnisblað vegna frumvarps til laga til breytingar á samkeppnislögum (611. mál)

26.5.2020 Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991 (aðgerðir gegn kennitöluflakki) (815. mál)

14.5.2020 Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um svæðisbundna flutningsjöfnun, nr. 160/2011, með síðari breytingum (niðurlagning flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara). (734. mál)

29.4.2020 Umsögn um frumvarp til laga um frekari aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónaveiru (726. mál)

29.4.2020 Umsögn um frumvarp til laga um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónaveiru (725. mál)

27.4.2020 Umsögn um frumvarp til fjáraukalaga 2020 (724. mál)

24.3.2020 Umsögn um frumvarp til laga um aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (683. mál)

20.3.2020 Umsögn um frumvarp til laga til breytingar á samkeppnislögum (611. mál)

17.3.2020 Umsögn FA og SFÚ um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum (milliverðlagning), (594. mál)

9.3.2020 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um samkeppnisúttekt á löggjöf og regluverki (267. mál)

20.2.2020 Umsögn um drög að frumvarpi til breytinga á áfengislögum

17.1.2020 Umsögn Lyfjahóps FA vegna frumvarps til nýrra lyfjalaga (390. mál)

13.1.2020 Umsögn Lyfsalahóps FA vegna frumvarps til nýrra lyfjalaga (390. mál)