Eignarhald banka

Header

 

fa_adgerd1

Skýrari takmörk á eignarhaldi banka á fyrirtækjum

Tillaga:  Setja þarf strangara bann við eignarhaldi fjármálafyrirtækja í fyrirtækjum í óskyldum rekstri. Breyta 1. mgr. 22. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 á þann veg að þegar fjármálafyrirtæki sækir um aukinn frest skv. ákvæðinu þá þarf að birta nafn viðkomandi fyrirtækis sem fresturinn tekur til og eignarhluta fjármálafyrirtækisins í fyrirtækinu 

Staðreyndin:

 • Mörg fyrirtæki þurfa að standa í samkeppni við fyrirtæki sem njóta þeirrar vildarstöðu að vera í eigu fjármálafyrirtækja eða starfa í skjóli þeirra.
 • Samkeppnisforskot þeirra fyrirtækja sem er í eigu banka byggist almennt ekki á viðskiptalegum forsendum heldur efnahagslegum styrkleika eigenda þeirra.
 • Smærri fyrirtæki eiga oft erfitt með að keppa við fyrirtæki í eigu banka þar sem þau keppa ekki á jafnréttisgrundvelli.
 • Áhrif þessi er að smærri fyrirtæki fara halloka, samkeppni skerðist og samfélagið verður af þeim kröftum og mannauð sem í þessum fyrirtækjum býr.
 • Síðasta birta tölfræði FME um eignarhalda banka á fyrirtækjum er síðan í október 2012. Þar kemur fram að í 83 tilvikum af 95 (87%) hefur eftirlitið samþykkt að eignarhald banka á fyrirtækjum fari umfram 12 mánuði. 
 • Þann 12. september 2013 óskaði FA eftir upplýsingum frá FME í tengslum við eignarhald banka á fyrirtækjum í óskyldum rekstri og þá sérstaklega hvaða sjónarmið liggja því til grundvallar að FME veiti framangreinda fresti.
Lausnin:

 • Setja þarf reglu sem tryggir að fjármálafyrirtæki hafi ekki nokkur þau afskipti af fyrirtækjum í óskyldum rekstri sem jafna mætti til skuggastjórnunar.
 • FME þarf að birta betri og tíðari tölfræði um fjölda fyrirtækja sem eru í eigu banka
 • Taka þarf sérstaklega á stöðunni varðandi fyrirtæki í eigu slitastjórna
 • Tryggja þarf að samkeppnissjónarmið hafi meiri áhrif á ákvarðanir FME um umrædd tilvik – jafnvel þannig að Samkeppniseftirlitið hafi skilgreint hlutverk
 • Slíkt mun stuðla að eðlilegri hreinsun á markaði, aukinni hagkvæmni og eðlilegri samkeppni.
 • Veitt þjónusta (eftirlit) verður markvissara, hagkvæmara og vandaðra.

 

12 tillögur Félags atvinnurekenda eru eftirfarandi:

Eignarhald bankaSlide1

Fjármögnunarleiðir fyrirtækjaSlide2

Leiðir gegn kennitöluflakkiSlide3

Lækkun tryggingagjaldsSlide4

Afnám verndartolla í landbúnaðicw150238_FA_Falda_aflið_960x720_skilti_vefur_client 1 1

Opinber innkaupSlide6

SamkeppnismálSlide7

Eðileg verðmyndun í sjávarútvegicw150238_FA_Falda_aflið_960x720_skilti_vefur_client 1 2

Endurskoðun ársreikningaSlide9

Eftirlitsgjöld stofnanaSlide10

Einföldun álagningar virðisaukaskattscw150238_FA_Falda_aflið_960x720_skilti_vefur_client 1 3

Birting ársreikningaSlide12