2009

26.11.2009 – Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um samningsveð, 7. mál

26.11.2009 – Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994, með síðari breytingu

19.11.2009 – Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög (EES- reglur, réttindi hluthafa)

1.6.11.2009 – Umsögn um breytingar á reglugerð um vigtun og skráningu sjávarafla 

25.6.2009 – Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum v. tilfærslu verkefna

25.6.2009 – Umsögn um frumvarp til laga um ráðstafnir í ríkisfjármálum

22.6.2009 – Umsögn um frumvarp til laga um aðild starfsmanna við samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri

19.6.2009 – Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 10/2004, um starfsmenn í hlutastörfum

19.6.2009 – Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr.139/2003, um tímabundna ráðningu starfsmanna

18.6.2009 – Umsögn  um frumvarp til laga um vátryggingastarfsemi,  53. mál heildarlög

15.6.2009 – Umsögn um þingsályktunartillögur er varða aðildarviðræður og aðildarumsókn að Evrópusambandinu (38. mál og 54. mál)

5.6.2009 – Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á meðhöndlun úrgangs

27.5.2009 – Umsögn um frumvarp til laga um stofnun hlutafélags til að stuðla að endurskipulagningu þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækja

6.3.2009 – Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn, Veritas Vos Liberbit regla   

6.3.2009 – Umsögn um frumvarp til breytinga á lögum um virðisaukaskatt

3.3.2009 – Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum

11.2.2009 – Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 36.2001 um Seðlabanka Íslands