Úr starfsemi ársins 2021

Starfsfólk FA á  stefnumótunarhelgi undir Eyjafjöllum í febrúar 2021. Frá vinstri: Páll Rúnar M. Kristjánsson lögmaður, Ólafur Stephensen framkvæmdastjóri, Bjarndís Lárusdóttir skrifstofustjóri og Guðný Hjaltadóttir lögfræðingur.

Fréttir og fjölmiðlar

Umsagnir um þingmál og reglur

Félag atvinnurekenda gefur umsagnir og gerir athugasemdir við fjölmörg þingmál, drög að frumvörpum, áform um lagasetningu og reglugerðir. Sendar voru inn umsagnir um 19 mál árið 2021. Lestu meira

Ummæli úr könnun FA meðal félagsmanna í febrúar 2022

„Upplýsingapóstar um veiruna mjög fljótir að berast, sparaði mikinn tíma að geta treyst á að fá þessar upplýsingar hratt og örugglega.“
„Góðir upplýsingapóstar. Öflug lögfræðiráðgjöf. Gott framtak í hagsmunagæslu gagnvart opinberum aðilum.“
„Þið standið ykkur vel, haldið bara áfram á sömu braut :-)“
„Góður málsvari atvinnurekenda“
„Mjög aðgengileg og hjálpleg þjónusta og forysta“

Úr starfsemi ársins 2021

Starf Félags atvinnurekenda árið 2021 einkenndist áfram að mörgu leyti af glímunni við heimsfaraldur kórónuveirunnar. Þannig voru fleiri viðburðir á vegum félagsins haldnir með fjarfundaformi en með hefðbundnum hætti. Félagið studdi áfram þétt við bakið á félagsmönnum í umróti faraldursins með góðu upplýsingastreymi, ráðgjöf um sóttvarnareglur og stuðningsúrræði og erindrekstri gagnvart stjórnvöldum.

Mörg af baráttumálum félagsins voru í sviðsljósinu á árinu og sum hver tengd viðbrögðum við faraldrinum og þeim efnahagslegu áföllum sem hann hefur haft í för með sér. Í ýmsum málum, t.d. tollamálum, skattamálum og samkeppnismálum, náðist áþreifanlegur árangur. Í aðdraganda alþingiskosninganna í september efndi FA til samtals við stjórnmálaflokkanna um hagsmunamál fyrirtækjanna, ekki síst þeirra minni og meðalstóru. Smelltu á fyrirsagnirnar hér á síðunni til að kynna þér málin betur. Í dálkinum vinstra megin geturðu skoðað fréttir af félaginu í tímaröð.

Út úr kreppunni með virkri samkeppni

Eitt af helstu baráttumálum FA á árinu var að sporna gegn tilhneigingum stjórnvalda og sérhagsmunahópa til að bregðast við kórónuveirufaraldrinum með samkeppnishamlandi aðgerðum, sem mismuna fyrirtækjum. … Lestu meira

Í vörn fyrir viðskiptafrelsið

Eins og undanfarin 93 ár talaði Félag atvinnurekenda fyrir frelsi í milliríkjaviðskiptum og lægri tollum. Félagið tók eindregna afstöðu gegn tilraunum stjórnvalda til að hafa áhrif á útboðsgjald, sem innflytjendur greiða fyrir tollkvóta. … Lestu meira

Þrýst á um stuðningsúrræði fyrir fyrirtækin

Þáttur í þeirri stefnu sem FA markaði í upphafi heimsfaraldurs var að miðla sjónarmiðum og ábendingum félagsmanna til stjórnvalda vegna sóttvarna- og stuðningsaðgerða, í formi erinda, umsagna, fyrirspurna og ábendinga. … Lestu meira

Sandur í gangverkinu – alþjóðlega aðfangakeðjan í brennidepli

FA benti snemma á árinu á gífurlegar hækkanir á kostnaði við að flytja vörur frá Asíu vegna áhrifa heimsfaraldursins. Eftir því sem leið á árið kom æ betur í ljós að truflanir í hinni alþjóðlegu aðfangakeðju af völdum faraldursins og annarra ytri þátta voru víðtækar og ollu seinkunum … Lestu meira

Rýmkað um tollfrjálsan innflutning á grænmeti

Strax í árslok 2019 varaði FA við afleiðingum breytinga, sem Alþingi gerði á búvörulögum. Með breytingunum voru fastsett tímabil, sem flytja mátti inn tilteknar grænmetistegundir án tolla. … Lestu meira

Þingkosningar: Rætt um hagsmunamál fyrirtækjanna í Kaffikróknum

Félagið vakti athygli á baráttumálum sínum með ýmsum hætti fyrir alþingiskosningarnar sem haldnar voru í september. Sú leið sem mesta athygli vakti var hlaðvarpsþáttur FA, „Kaffikrókurinn“, þar sem rætt var í beinni útsendingu á Facebook við forystumenn stjórnmálaflokkanna. … Lestu meira

Efling viðskiptaráðanna með nýjum samningi við utanríkisráðuneytið

FA undirritaði, fyrir hönd fjögurra millilandaviðskiptaráða sem félagið rekur, samstarfssamning við utanríkisráðuneytið. Í samningnum felst stóraukið samstarf félagsins og viðskiptaráðanna við utanríkisþjónustuna … Lestu meira

Baráttan fyrir frjálsum viðskiptum á áfengismarkaði

Félagið hélt áfram baráttu sinni fyrir viðskiptafrelsi á áfengismarkaði. FA lagði sem fyrr áherslu á mikilvægi heildarendurskoðunar á löggjöf um áfengismarkaðinn. … Lestu meira

Ólögmæt gjaldskrá Íslandspósts felld úr gildi

Áfram hélt FA baráttu sinni við Íslandspóst, ráðuneyti og eftirlitsstofnanir ríkisins vegna ólögmætrar pakkagjaldskrár ríkisfyrirtækisins og niðurgreiðslu ríkissjóðs á samkeppni þess við einkarekin fyrirtæki í póst- og vöruflutningum. … Lestu meira

Fræðum og græðum: Fræðsluátak FA

FA stóð fyrir átaki meðal félagsmanna sinna til að auka vitund um mikilvægi fræðslu og þjálfunar starfsmanna og hvetja fyrirtækin til að nýta Starfsmenntasjóð verslunarinnar og aðra starfsmenntasjóði sem aðild eiga að Áttinni, sameiginlegri umsóknargátt sjóðanna.  … Lestu meira

Litlir sigrar í baráttu fyrir lækkun fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði

Lækkun fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði var áfram eitt af helstu baráttumálum FA. Félagið vakti með ýmsum hætti athygli á því hvernig skattbyrði fyrirtækjanna vegna húsnæðis hefur hækkað um tugi prósenta á undanförnum árum og hversu ógegnsætt og sveiflukennt kerfið er. … Lestu meira

Guðrún Ragna kosin formaður á net-aðalfundi

Aðalfundur Félags atvinnurekenda var haldinn með fjarfundaformi í fyrsta sinn vegna samkomutakmarkana. Félagsmenn kusu Guðrúnu Rögnu Garðarsdóttur …  Lestu meira

Í leit að vinnumarkaðsmódeli sem virkar

Eftir því sem leið á árið kom æ betur í ljós að síðustu kjarasamningar opinberra starfsmanna urðu talsvert dýrari en kjarasamningar á almennum vinnumarkaði, ekki síst vegna þess að stytting vinnuvikunnar varð mun ríflegri. …  Lestu meira

Mjólkursamsalan mismunar innlendum matvælaiðnaði

FA benti á þá grófu mismunun, sem felst í því að Mjólkursamsalan, sem er í einokunarstöðu á mjólkurmarkaði í skjóli undanþágu frá samkeppnislögum, kæmist upp með að selja innlendum matvælafyrirtækjum mjólkur- og undanrennuduft á miklu hærra verði en erlendir viðskiptavinir MS þurfa að greiða. … Lestu meira

Ofurskattar lagðir á vaxandi atvinnugrein

Áfengisgjöld voru hækkuð með fjárlögum ársins 2022, rétt eins og undanfarin ár. FA reiknaði út hvað ýmsar áfengistegundir myndu kosta í Vínbúðinni ef þær væru skattlagðar eins og í nágrannalöndunum. Munurinn er gríðarlegur, enda er skattlagning á áfengi á Íslandi sú hæsta í Evrópu.  … Lestu meira

Stafrænni byltingu í vöruupplýsingum seinkar

FA stóð ásamt fleiri samtökum að því að kynna kosti þess að miðla vöruupplýsingum til neytenda með stafrænum hætti í gegnum app í snjallsíma. Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið birti í samráðsgátt drög að reglugerð sem heimilaði að miðla upplýsingum um matvörur með stafrænum hætti … Lestu meira

Blómatollar vefjast fyrir ráðuneytunum

Skortur var á innlendum blómum fyrir stóru blómadagana í febrúar og miklar verðhækkanir. Innlendir framleiðendur gátu ekki með nokkru móti annað eftirspurn og skömmtuðu blóm til blómabúða. Margar blómaverslanir áttu ekki annan kost en að flytja inn blóm til að anna eftirspurn fyrir konudag og Valentínusardag … Lestu meira

Ánægja félagsmanna með þjónustuna í faraldrinum

Egin þjónusta sem Félag atvinnurekenda hefur boðið félagsmönnum hefur fengið betri viðtökur en upplýsingaþjónusta um stöðu heimsfaraldurins, sóttvarnir og stuðningsaðgerðir. 93% svarenda í könnun FA meðal félagsmanna sögðust nota þjónustuna og af þeim voru 94% ánægðir eða mjög ánægðir.  … Lestu meira

FA gefur ráð um hvernig megi varast svikahrappa

Félagið hefur gefið félagsmönnum sínum ráð þegar grunur vaknar um svikastarfsemi, t.d. tölvupóstsvindl sem orðið er býsna algengt. .  … Lestu meira

Félagsmaður vikunnar á Instagram og Facebook

Eitt af því sem kom út úr stefnumótunarfundi starfsmanna FA á Umi Hotel undir Eyjafjöllum í byrjun febrúar (sjá myndina hér efst á síðunni) var sú hugmynd að heimsækja eitt aðildarfyrirtæki í viku og fjalla um starfsemi þess og fólkið á bak við fyrirtækið með myndum og stuttum sögum á Instagram og Facebook undir myllumerkinu #félagsmaður vikunnar. Samtals 38 fyrirtæki voru heimsótt á árinu og er óhætt að segja að umfjöllunin gefi góða mynd af breiddinni í félaginu, þar sem mikill meirihluti er minni og meðalstór fjölskyldufyrirtæki.

Skoðaðu félagsmenn vikunnar á Instagram

Guðrún Helga Theodórsdóttir, framkvæmdastjóri Z-brauta og gluggatjalda

Hákon Steinsson, framkvæmdastjóri Lyfjavers

Jakob Hrafnsson, framkvæmdastjóri Reykjavík Escape

Félag lítilla og meðalstórkaupmanna

Vegna umræðu um að lítil og meðalstór fyrirtæki ættu sér ekki málsvara, ítrekaði framkvæmdastjóri félagsins í blaðagrein það hlutverk sem FA hefur árum saman markað sér sem talsmaður minni og meðalstórra fyrirtækja. Lestu meira

Réttaróvissu vegna CBD-vara verði eytt

FA sendi heilbrigðisráðherra erindi og fór fram á að réttarstaða CBD-vara yrði skýrð sem fyrst, en óvissa um hana hefur skaðað verulega hagsmuni fyrirtækja.  Lestu meira

Tvískipting gjalddaga verði fest í sessi

Gamalt baráttumál FA, að fyrirtæki fái að tvískipta gjalddögum aðflutningsgjalda á vörum, komst tímabundið í lög í byrjun heimsfaraldursins. Félagið hvatti fjármálaráðherra til að festa heimildina í sessi. Lestu meira

Ráðuneyti endurskoði rafrettugjöld

Langri þrætu við heilbrigðisráðuneytið vegna gjaldtöku fyrir tilkynningar um markaðssetningu rafrettna lauk með því að umboðsmaður Alþingis komst að þeirri niðurstöðu að ráðuneytið hefði staðið rangt að málum og fór fram á endurskoðun gjaldtökunnar. Lestu meira

Ásökunum um tollasvindl vísað á bug

Framkvæmdastjóri FA vísaði eindregið á bug ásökunum Mjólkursamsölunnar í garð félagsmanna um tollasvindl við innflutning á osti. Lestu meira

Hagsmunahópar og misvægi atkvæða

Jafn atkvæðisréttur landsmanna væri skref í þá átt að draga úr ítökum sérhagsmunahópa, skrifaði framkvæmdastjóri FA í grein í Viðskiptablaðinu.  Lestu meira

Betri nýting með nýsköpun

FA skipulagði viðburð á Nýsköpunarvikunni, þar sem þrír félagsmenn kynntu leiðir til að draga úr matarsóun og nýta hráefni betur.  Lestu meira

Málsvari fólks sem er ekki í vinnu?

FA spurði hvort Alþýðusambandið vildi fremur verja atvinnuleysisskrána en að stuðla að atvinnuuppbyggingu og koma fólki í vinnu. Lestu meira

Óska upplýsinga vegna samráðs skipafélaga

Eftir að Eimskip viðurkenndi víðtæk brot á samkeppnislögum óskaði FA upplýsinga frá Samkeppniseftirlitinu um hvort nöfn félagsmanna þess kæmu fram í gögnum málsins. Lestu meira

Hömlum á sölu sjálfsprófa andmælt

Stjórnvöld voru sein til að viðurkenna að sjálfspróf væru gagnleg í baráttunni við heimsfaraldurinn. FA gagnrýndi hömlur á notkun þeirra og hafði erindi sem erfiði. Lestu meira

Aðstoðarseðlabankastjóri ræddi vexti, verðbólgu og kjaramál

Rannveig Sigurðardóttir aðstoðarseðlabankastjóri ræddi efnahagshorfur á félagsfundi FA. Lestu meira

Hvað getur hið opinbera gert til að draga úr verðbólgunni?

FA stakk upp á nokkrum leiðum fyrir stjórnvöld til að lækka kostnað fyrirtækja, efla samkeppni og vinna gegn verðbólgu. Lestu meira

Skriffinnska þvælist fyrir í viðskiptum við Bretland

Nokkrir félagsmenn FA áttu gagnlegan fund með hátt settum breskum viðskiptasendimönnum. Fundarefnið var viðskipti landanna eftir Brexit. Lestu meira

Kerfisbundin vanáætlun lyfjaútgjalda í fjárlögum

FA tók höndum saman við önnur samtök lyfjafyrirtækja í gagnrýni á gallaða fjárlagagerð  vegna lyfjaútgjalda ríkisins. Lestu meira

Tekið verði á samkeppnishindrunum í sjávarútvegi

FA og samstarfsfélagið SFÚ hvöttu stjórnvöld til að taka á samkeppnismálum í sjávarútvegi og áttu í framhaldinu gagnlegan fund með sjávarútvegsráðherra. Lestu meira

Lægri skattar og léttara regluverk

Hvaða breytingar myndi FA vilja sjá á nýju ári til að bæta rekstrarumhverfi og samkeppnishæfni félagsmanna? Lestu meira