Enn versnar samkeppnisstaða fyrirtækja í Reykjavík

06.12.2019

Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkti í gærkvöldi tillögu meirihlutans um lækkun fasteignaskatta fyrir árið 2020. Af átta stórum sveitarfélögum við Faxaflóa hafa þá fimm lækkað fasteignaskatta fyrir næsta ár. Af tólf stærstu sveitarfélögum landsins lækka átta fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði en sjö lækka skattana á atvinnuhúsnæði. Enn eykst sérstaða Reykjavíkurborgar, sem er eina sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu sem heldur fasteignaskatti á atvinnuhúsnæði í lögleyfðu hámarki. Að sama skapi versnar samkeppnisstaða fyrirtækja í Reykjavík samanborið við nágrannasveitarfélögin.

Flest sveitarfélög eru nú búin eða í þann veginn að ganga endanlega frá fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Í Garðabæ var samþykkt í gær að lækka fasteignaskatt á íbúðarhúsnæði úr 0,19% af fasteignamati í 0,185%, sem þýðir að álagning skattsins á íbúðarhúsnæði hækkar um 2,8% á milli ára í stað 5,6% hækkunar, sem hefði komið til að óbreyttu. Bæjarstjórnin samþykkti að lækka fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði úr 1,63% af fasteignamat í 1,59%. Álagning fasteignaskatts á fyrirtækin í Garðabæ mun þá hækka um 9% í stað 11,7% vegna hækkunar fasteignamats. Hækkanir á álagningu í 12 stærstu sveitarfélögunum á næsta ári, miðað við fjárhagsáætlanir, má sjá hér að neðan.

Á fundi borgarstjórnar Reykjavíkur á þriðjudag var felld tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að lækka fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði úr 1,65% í 1,6%. Reykjavík er þannig eina sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu sem heldur þessum skatti í lögleyfðu hámarki og skattgreiðslur fyrirtækja í Reykjavík vegna húsnæðis hækka um 4,7% á næsta ári. Þær hafa þá hækkað um 73,3% frá árinu 2014.

Hækkanir veikja undirstöður kjarasamninga
Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, segir að félagið fagni að sjálfsögðu öllum lækkunum á álagningarprósentu fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði. „Það vekur þó athygli að í sumum sveitarfélögum er hækkun álagna á atvinnuhúsnæði umtalsverð, þrátt fyrir lækkun skattprósentunnar. Þegar slíkar álögur bætast við aukinn launakostnað gefur auga leið að fyrirtækin eiga erfiðara með að halda óbreyttu verði á vörum og þjónustu, sem gerir svo aftur undirstöður lífskjarasamninganna frá því í vor veikari en ella,“ segir Ólafur.

Hann segir framgöngu borgaryfirvalda í Reykjavík mikið umhugsunarefni. „Það er afskaplega miður að stærsta sveitarfélagið, þar sem meirihluti alls skrifstofu- og verslunarhúsnæðis er staðsettur, skuli hlaupast svona undan ábyrgð og sýna aðstæðum fyrirtækjarekstrar svona lítinn skilning,“ segir Ólafur. „Fyrirtækin mæta allt öðru viðmóti í ýmsum nágrannasveitarfélögum og mörg hljóta að hugsa sér til hreyfings.“

ASÍ ítrekar gagnrýni
Alþýðusambandið hefur ítrekað gagnrýni sína á sveitarfélög sem leyfa fasteignasköttum að hækka verulega á milli ára. „Fasteignaskattar eru meðal þeirra útgjaldaliða sem fasteignagjöld samanstanda af og falla þeir því að sjálfsögðu undir gjaldskrár sveitarfélaga sem eru ákvarðaðar á ári hverju, rétt eins og leikskólagjöld og önnur gjöld. Fasteignagjöld, þ.m.t. fasteignaskattar, vega í mörgum tilfellum þungt í útgjöldum heimilanna og ljóst er að það dugar skammt að halda aftur af hækkunum á aðgangseyri ofan í sundlaugar ef hækka á fasteignaskatta á sama tíma,“ segir í frétt á vef ASÍ.

 

Nýjar fréttir

13. júní 2024

Innskráning