Stórir kjötinnflytjendur vara við innflutningi á kjöti

13.05.2019

„Hópur um örugg matvæli“ stendur nú fyrir 18 milljóna króna auglýsingaherferð gegn innflutningi kjöts. Nokkrir af aðstandendum hópsins eru stórtækir kjötinnflytjendur. Hér er um að ræða fyrirtækin Sláturfélag Suðurlands, Reykjagarð, Síld og fisk (Ali), Matfugl og Kjarnafæði.

Samkvæmt upplýsingum, sem Félag atvinnurekenda tók saman í janúar, fengu þessi fyrirtæki, auk Stjörnugríss, í sinn hlut rúmlega 41% af tollfrjálsum innflutningskvóta fyrir kjötvörur, sem var úthlutað fyrir fyrri helming ársins 2019 samkvæmt tollasamningi Íslands og Evrópusambandsins. FA benti þá á að þessir innlendu bændur og afurðastöðvar hefðu augljóslega ekki áhyggjur af heilsufarsáhrifum innflutnings á kjöti.

Segja öryggi og heilsu fórnað með innflutningi
Á vef hópsins, oruggurmatur.is, er varað við innflutningi á kjöti. Þar segir meðal annars: „Það getur vel verið að aukinn innflutningur á erlendu kjöti hafi jákvæð efnahagsleg áhrif til skamms tíma litið. En hvað með lýðheilsuáhrif? Er það þess virði að fórna öryggi og heilsu landa okkar í framtíðinni?“

Að hluta til er málflutningi Hóps um örugg matvæli beint gegn frumvarpi landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra, sem kveður á um afnám frystiskyldu á innfluttum kjötvörum. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram það mat yfirdýralæknis og sóttvarnalæknis að frysting hafi lítil áhrif á aðrar bakteríur en kamfýlóbakter, enda lifi þær af frystingu. Með vísan til þess breyti engu hvort kjöt sé ferskt eða frosið með tilliti til sýklalyfjaónæmis og sé því ekki talið að afnám frystiskyldu muni eitt og sér hafa áhrif á sýklalyfjaónæmi hér á landi. Af þessu má jafnframt draga þá ályktun að áhættan af innflutningi á frosnu kjöti, eins og fyrirtækin stunda nú, sé nokkurn veginn sú sama hvað sýklalyfjaónæmi varðar og á ófrosnu kjöti.

Eitt í orði, annað á borði
„Samkvæmt málflutningi þessara fyrirtækja á oruggurmatur.is er innflutt kjöt stórhættulegt og ber í sér bakteríur sem ógna lýðheilsu á Íslandi. Í verki eru þau hins vegar stórtækir kjötinnflytjendur og sýna þannig að þau hafa engar áhyggjur af því að innflutningur ógni heilsu fólks,“ segir Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri FA. „Forsvarsmenn þesssara fyrirtækja verða að fara að gera upp hug sinn. Tvískinnungur af þessu tagi er alls ekki trúverðugur. Það er ekki allt í lagi, þótt það sé hægt.“

Uppfært 21. maí 2019:

Kjöt án upprunamerkinga frá fyrirtækjum í „Hópi um örugg matvæli“
Á vefsíðu Hóps um örugg matvæli segir: „Með síauknum innflutningi á erlendum matvælum verður ávallt erfiðara fyrir okkur að vita hvaðan maturinn kemur. Þrátt fyrir reglur um merkingar er ekki alltaf auðvelt að álykta um uppruna matarins sem við kaupum.“

Þar stendur líka: „Viljum við að matur sem notaður er í mötuneytum skóla og leikskóla sé af óþekktum uppruna?“

En hvað með matinn í búðunum? Að minnsta kosti þrír meðlimir hópsins segja ekkert um uppruna kjötsins á neytendapakkningum, eins og sjá má á myndunum hér að neðan.

Skýrsla Food Control Consultants fyrir FA um innflutning á kjöti

Viðtal við Ólaf Stephensen á Hringbraut

Nýjar fréttir

Innskráning