Útboðstímabil WTO-tollkvóta lengt aftur

Tollkvóti fyrir innflutt alifuglakjöt er 59 tonn, en ætti að vera 548 tonn ef hann hefði fylgt þróun innanlandsneyslu.

Ráðgjafanefnd um inn- og útflutning landbúnaðarafurða hefur lagt til við landbúnaðarráðherra að útboðstímabil tollkvóta samkvæmt WTO-samningnum verði lengt á ný, úr sex mánuðum í eitt ár. Félag atvinnurekenda fagnar þessari breytingu, enda hefur félagið rökstutt ýtarlega fyrir ráðuneytinu að fjölgun útboða á tollkvóta og stytting tímabilsins valdi innflytjendum margvíslegu óhagræði og leiði til hærra útboðsgjalds, sem aftur leiðir til hærra verðs til neytenda á þeim vörum sem fluttar eru inn á tollkvótum. Ákvörðunin um lengingu útboðstímabilsins og fjölgun útboða var á sínum tíma tekin án nokkurs samráðs við neytendur eða innflytjendur búvara.

Sama gildi um ESB-tollkvótana
Í rökstuðningi nefndarinnar segir að WTO-tollkvótarnir hafi verið óbreyttir að magni til frá árinu 1995 og sé um tiltölulega lítið magn að ræða í samanburði við tollkvóta samkvæmt tvíhliða samningi Íslands og Evrópusambandsins. „Þegar úthlutun WTO tollkvótans var skipt í tvennt á sínum tíma var það einkum gert til að reyna að tryggja jafnara flæði innfluttra vara á íslenskan markað og að draga þar með úr mögulegum árstíðarsveiflum í innflutningi. Nú hefur fengist ákveðin reynsla á þessu fyrirkomulagi. Framleiðendur íslenskra afurða hafa verið ánægðir en sumir kaupmenn og heildsalar hafa lýst yfir óánægju með fyrirkomulagið. Telur ráðgjafanefnd úthlutun til 12 mánaða í senn vera betra fyrirkomulag, með tilliti til smæðar tollkvótans,“ segir í rökstuðningi nefndarinnar. 

Félag atvinnurekenda hefur sent atvinnuvegaráðuneytinu athugasemdir, þar sem þessari tillögu er fagnað, en jafnframt lagt til að sambærileg ákvörðun verði tekin varðandi útboðstímabil ESB-tollkvótanna, enda gildi þar sömu lögmál og reynslan sé sú sama; verð á tollkvótunum hefur hækkað mikið eftir að útboðstímabili var breytt.

Tollkvótarnir ættu að vera margfalt stærri
Í athugasemdum FA er jafnframt bent á að smæð WTO-kvótanna helgist af því að þeir miðast enn við 5% af innanlandsneyslu eins og hún var árin 1986-1988. Tollkvótarnir hafi því færst fjær þeim markmiðum WTO-samningsins að efla fríverslun, auka markaðsaðgang viðskiptaríkja Íslands, efla samkeppni, auka vöruúrval og lækka verð til neytenda. Til glöggvunar sendi FA ráðuneytinu eftirfarandi töflu:

Meðalneysla 1986-1988, tonn Tollkvóti 5%, tonn Neysla árið 2016, tonn 5% af neyslu 2016, tonn
Nautgripakjöt 1.897 95 5.501 275
Svínakjöt 1.282 64 7.845 392
Alifuglakjöt 1.184 59 10.964 548

Eins og sjá má ættu tollkvótarnir að vera margfaldir, hefðu þeir fylgt þróun neyslu í landinu.

FA hefur ekki aðgang að nýrri tölum en frá 2011-2013 varðandi innanlandsneyslu á ostum, en hún var þá 5.732 tonn, samanborið við 2.350 tonn að meðaltali árin 1986-1988. Tollkvóti sem væri 5% af innanlandsneyslu á ostum ætti þá að vera hið minnsta tæplega 300 tonn, en er í reynd 125 tonn.

Félagið hvetur atvinnuvegaráðuneytið til að taka þessa stöðu til skoðunar. Félagið hefur áður vakið athygli á því að innlendir framleiðendur fengu „leiðréttingu“ á tollvernd á mjólkurvörum miðaða við gildistöku WTO-samningsins 1995. Neytendur hafa hins vegar enga leiðréttingu fengið.

 

Deila
Tísta
Deila
Senda